Digital-Video-Broadcast via det markbundna nätet och trådlösa mikrofoner

Interaktion

Sedan några år tillbaka har marksänd digital-TV (DTTV), även kallad DVB-T (Digital Video Broadcast - Terrestrial) i Europa och DTV (Digital Television) i USA utvecklats snabbt i hela världen.

DVB-T är en internationell överföringsplattform för marksänd digital-TV. Digitala TV-signaler sänds i samma frekvensområde som deras analoga föregångare. I detta område sänder också RF trådlös ljudöverföringsteknik. Användare av trådlös ljudöverföring kan använda de analoga TV-kanalerna som sekundära användare. I Europa och Afrika upptar analog-TV bara 7 MHz av den 8 MHz breda UHF-kanalen. Hittills har den återstående 1 MHz bredden använts för kommunikation, rapportering och i viss mån för trådlösa mikrofoner.

Före införandet av digital-tv delades därför UHF-frekvensområdet av analoga tv-sändare och trådlös ljudöverföringsutrustning.

Digital-TV däremot tar upp hela bredden av 8 MHz-kanalen. På grund av formen av den nya digitala signalen som DVB-T använder är dessa 1 MHz inte längre tillgängliga.

Problem

Särskilt på grund av den samtidiga driften av analoga och digitala TV-sändare, är de nu tillgängliga bredden för trådlösa mikrofoner starkt begränsad i många länder.

Problem

Dessutom finns det världen över en tendens att begränsa frekvensområdet inom UHF-bandet för tv-kanaler till förmån för nya tjänster som DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld). Nya regler som underlättar beviljandet av dels oanvända frekvenser för nya primära användare såsom för mobiloperatörer kommer ytterligare minska frekvensområdet som kan användas för ljudöverföring.

Troligen kommer vi se en ytterligare minskning av tillgängliga frekvenser för ljudöverföring.

Lösningar

TV har en primär ställning i VHF och UHF-bandet; trådlösa mikrofoner är bara sekundära användare. Därför är användningen av trådlösa mikrofoner endast tillåten om den inte stör TV-mottagningen. Användningen av en trådlös mikrofon i en digital TV-kanal kan orsaka störningar (till exempel "bildfrysningar" på TV-skärmen). Som tumregel gäller att användningen av trådlösa mikrofoner i samma kanal är inte tillåten om TV-mottagning med en DVB-T-mottagare är möjlig. För att kunna fungera på ett tillförlitligt sätt i en och samma kanal skulle trådlösa mikrofoner kräva en mycket högre signalnivå än digitala TV-signaler.

Lösningar

Mätningar som vi har utfört i olika städer har visat att användningen av Sennheisers trådlösa mikrofoner i kanaler intilliggande kraftfulla DVB-T-sändare är möjligt. Avståndet mellan filterflanken av DVB-T-signalen och bäraren av en trådlös mikrofon är mellan 400 kHz och 1 MHz och är beroende av kvaliteten av filtret av DVB-T-sändaren.

Newsletter subscription