Rättsligt meddelande

Sennheiser garanterar inte att all information som lämnas på dessa sidor är komplett, korrekt eller aktuell (bilder,text, priser eller annan information). Sennheiser förbehåller sig rätten för ändringar och komplettering av information när som helst.

Sennheiser - varken företaget eller företagsledningen eller anställda - ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, inklusive utebliven förtjänst som kan bero på eller uppstår i samband med informationen som erbjudas här på webbsidan.

Ovanstående gäller även alla länkar som webbsidan direkt eller indirekt hänvisar till. Sennheiser ansvarar inte heller för innehåll av sidor som nås genom sådana länkar.

Informationen är inget erbjudande att köpa en produkt. Alla priser som anges är icke-bindande.

Sennheiser ansvarar inte för skador som uppstår genom hämtning, nedladdning eller lagring av dessa sidor eller länkar.

Produktnamnen Sennheiser och Georg Neumann GmbH, modell namn, logotyper och symboler för produkter som nämns på internetsidor av Sennheiser är skyddade av nationella, regionala och internationella varumärken.

© 2016 Sennheiser

Alla rättigheter reserverade. Alla texter, bilder, grafik, ljud, video och animerade filer, liksom andra arrangemang, skyddas av copyright och också delvis av andra lagar för skydd av immaterialrätten. De får inte används yrkesmässigt, inte heller kopieras för vidare spridning, inte heller ändras och användas på andra webbplatser. Sennheisers internetsidor kan också innehålla bilder som omfattas av upphovsrätt för de som har lämnat dem.