AV User Group

About AV User Group

The AV User Group (AVUG) is a global forum for those responsible for their organisations’ AV communications, including AV in meeting rooms, video, audio, data conferencing , video streaming, broadcasts, signage, presentations and the use of collaborative technologies. Although AV User Group is agnostic to its sponsors, Sennheiser views it of strategic importance to engage with end users and therefore has partnered with the AV User Group globally.

Sennheiser Global Alliances

Sennheiser Global Alliances

Sennheiser Global Alliances är strategiska partnerskap mellan teknologidrivna företag och leverantörer, alla med ett gemensamt mål: att förenkla vårt dagliga arbete. Vår ambition är att tillhandahålla en totallösning för alla företagets kommunikationsbehov. Mer

Contact Us

Newsletter subscription