Vi bryr oss

Vi är ett familjeföretag som varit verksamt inom ljudbranschen i närmare 75 år och vi bryr oss om vilket avtryck vi gör i världen. Vi definierar detta avtryck som summan av vårt företags sociala och miljömässiga beröringspunkter.

Vi är stolta över vår internationella närvaro

Våra kunder finns över hela världen, och på samma sätt är vi på Sennheiser ett internationellt team. Då vi är ett internationellt företag med ett internationellt team förlitar vi oss på en öppen värld och ett globalt utbyte av idéer och varor. Vi är för öppna gränser och uppmuntrar mångfald. Vi tror inte bara på mångfald i fråga om nationalitet, utan uppmuntrar också integration i vårt företag.

Förkämpe för utbildning

För att ge våra kunder bästa möjliga ljudupplevelser behöver vi locka unga begåvade medarbetare till Sennheiser, vilka delar vårt engagemang för ljud och vill hitta lösningar på framtida utmaningar. Det är därför som vi understödjer olika projekt och initiativ inom utbildningsområdet på alla platser där vi verkar, samt erbjuder produkt- och serviceutbildning för fördjupad kompetens och kunskap inom ljudområdet.

Vi använder sällsynta jordartselement ansvarsfullt

Vi använder sällsynta jordartselement i våra produkter och vi är medvetna om att vissa mineraler bryts under oacceptabla förhållanden. Vi analyserar därför vår leveranskedja varje år och berättar gärna mer på förfrågan.

Vi är dessutom med i SUSMAGPRO, ett projekt som syftar till att utveckla alternativ till sällsynta jordartselement.

Vi skapar hållbar design

Genom att skapa hållbara produkter ser vi till att våra kunder kan använda dem så länge som möjligt. Vi är dessutom kända för att lagerföra reservdelar till nästan alla våra produkter under lång tid – du kan t.ex. fortfarande köpa de klassiska gula öronskydden till våra första öppna hörlurar, de klassiska HD 414.

Vi hjälper våra medarbetare att hitta balans

Vi bryr oss om våra anställda. Vi uppmuntrar våra kollegor att upprätthålla en harmonisk jämvikt mellan arbete och privatliv, och 2014 öppnade vi ett eget daghem. Nyligen firade daghemmet 5-årsjubileum.

Vi bryr oss om alla våra anställda

Först och främst bryr vi oss om alla som arbetar på Sennheiser och strävar efter att säkerställa en säker arbetsmiljö. Vi är medlemmar i den tyska branschorganisationen för elektroniktillverkare, ZVEI, och vi är stolta över att följa deras uppförandekod.

Konstruktioner som minskar antalet förpackningar

Vårt mål är att minimera våra förpackningars miljöpåverkan. Vi försöker därför i den mån det är möjligt att undvika kompositmaterial, samtidigt som vi minskar mängden plast och fokuserar på att använda papper och kartong.

Vi reducerar våra anläggningars miljöpåverkan

Vårt mål är att minimera våra anläggningars miljöpåverkan. Vi började med huvudkontoret där vi installerade ett isbanksystem i vårt nybyggda Innovation Campus 2015. Systemet reglerar automatiskt rumstemperaturen och upp till 80 % förnybar energi kan användas.

Miljövänlig produktutveckling och -tillverkning

Miljövänlig produktutveckling och -tillverkning

Läs mer om hur vi arbetar för att skydda miljön genom våra produktutvecklings- och tillverkningsprocesser.
Mer